Wykonywanie nawierzchni

Wykonywanie nawierzchni

Utwardzamy powierzchnie - place i parkingi, budujemy drogi, ścieżki rowerowe i chodniki. Materiał pochodzący z frezowania wykorzystujemy do wykonania podbudowy pod asfalt i nową nawierzchnię. Sfrezowane podłoże czyścimy mechanicznie i skrapiamy emulsją asfaltową, co poprawia przyczepność nowej nawierzchni.

Wykonujemy nawierzchnie dla wszystkich kategorii dróg. Rozkładamy asfalt przy użyciu rozściełacza i zagęszczamy walcami.

Dla naszych klientów oferujemy możliwość transportu masy asfaltowej naszymi środkami transportu.

Zachęcamy do kontaktu  – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.